F/ eks: Egil Kalman + Nothing Personal

Arrangementsinformasjon

♪~( ̄ε ̄) Nothing Personal gir deg utløp for dine guilty pop pleasures og din eksperimentelle side på samme tid, og Egil Kalman serverer deg transcenderende renstemte elektroniske toner på modularsynth. Ingen grunn til å bli hjemme, med andre ord! (✪‿✪)ノ

EGIL KALMAN

Egil Kalman byr på en konsert i et skiftende musikalsk landskap som sømløst blander tradisjonelle folkemusikkmelodier, renstemte droner og abstrakte naturlyder, alt spilt live på modulærsynth utan preinnspilt materiale. Klangfarge, harmonikk og melodi smelter sammen og gir opphav til en forandret sinnsstilstand hos lytteren, der oppfatningen av tid og rom forsvinner, og en fornemmelse av evigheten oppstår.

NOTHING PERSONAL

Nothing Personal springer ut fra en idé om å spille lydkollasjer live i en bandsetting, med Dorothea Økland, Thea Emilie Wang og Solveig Wang. Med musikken deres ønsker de å utfordre det tradisjonelle låtformatet, og ved hjelp av improvisasjon sette sammen lyder på nye måter, som kan gi lytterne nye opplevelser. Musikken består av komponerte elementer, låter, improvisasjon, akustiske og elektroniske elementer, tekst og feltopptak. Nothing Personal inspireres av elektronisk musikk, jazz, hiphop, pop og mye mer.
Til denne konserten har de med seg Tobias Gulbrandsen på visuelt!

CC: 170 / 120 (medlemmer av Konsertforeninga, student)

Dørene åpner kl 18:00 på Mir. Kom tidlig om du vil!
Konsertstart 19:30.
Det er begrenset med plasser for å sikre god avstand i lokalet, så kjøp billett på forhånd for å sikre deg plass.

F/ eks er en konsertserie for elektronisk musikk og eksperimentell popmusikk, kuratert av Jenny Berger Myhre og produsert av Femme Brutal, i samarbeid med Konsertforeninga. Med støtte fra Oslo Kommune og Kulturrådet.

—— ENGLISH — — 

♪~( ̄ε ̄) Nothing Personal pampers your guilty pleasures and your experimental side at the same time, and Egil Kalman serves you transcendental pure electronic tones on his modular synth. No reason to stay home, in other words! (✪‿✪)ノ

EGIL KALMAN

Egil Kalman offers a concert in a changing musical landscape that seamlessly mixes traditional folk music melodies, equal tempered drones and abstract sounds of nature, all played live on a modular synthesizer without pre-recorded material. Timbre, harmonics and melody melts together and gives apprise to a changed state of mind for the listener, where the experience of time and space vanishes and a feeling of eternity might appear. 

NOTHING PERSONAL

Nothing Personal is a project that rises from an idea of playing sound collages live in the setting of a band — consisting of Dorothea Økland, Thea Emilie Wang and Solveig Wang. With their music they wish to challenge the traditional song format, and through improvisation they put together sounds in unexpected ways, giving the audience a new experience of possibly conventional sounds. Their music consist of composed elements, songs, improvisation, acoustic and electronic elements, lyrics and field recordings. Nothing Personal is inspired by electronic music, jazz, hip hop, pop music and a whole lot more. For this concert they are bringing Tobias Guldbrandsen on visuals!


CC: 170 / 120 (members of Konsertforeninga, student)

Doors open at 18:00 at Mir. Come early if you want to!
First concert at 19:30.
There is limited seating to ensure social distancing, so buy a ticket in advance to be safe!

F/eks is a concert series for electronic music and experimental pop music, curated by Jenny Berger Myhre and produced by Femme Brutal, in collaboration with Konsertforeninga. Kindly supported by Oslo Kommune and Kulturrådet.