page view image

F/eks: Felicity Mangan / Samvær Under Tilsün

EVENT INFORMATION
event image

F/eks inviterer til sommerlig aften på Mir med spillturnering og musikk!
Bli med på Samvær Under Tilsüns Pling Pong Ekspress og konsert med Felicity Mangan!

Felicity Mangan er en australsk lydkunster, komponist og underviser som har vært basert i Berlin siden 2008. Felicity bruker klanger og biorytmiske mønstre fra feltopptakene sine til å skape kvasi-bioakustisk musikk. I soloalbumet “Stereo’frog’ic” (et ordspill på “stereophonic”) — er musikken laget av opptak av frosker, insekter og andre “vokale” dyr som vandrer rundt i et stereo-lydlandskap. I tillegg til soloprosjektet har Felicity jobbet med elektro-akustiske insekts-beats sammen med vokalist Stine Janvin i duoen Native Instrument (Shelter Press, Entr’acte). Felicity har presentert prosjekter i mange ulike gallerier, hager, klubber og festivaler rundt omkring i Europa, blant annet i National Gallery Denmark, Technosphärenklänge CTM/HKW, Sonic Acts Academy og RIVERSSSOUNDS.org.

https://felicitymangan.org/

Samvær Under Tilsün er Einar Goksøyr Åsen og Øyvind Mellbye sitt evig-ekspanderende sosiale kunstprosjekt, som oftest fargerikt og med sprudlende lyder og perfekt mengde vafler og tekno. Til Skulpturtriennalen 2021 lagde de et selvkjørende ping pong-bord, med spesialbygde rekkerter som trigger magiske lyder ved hvert balltreff. Det er vanskelig å ikke la seg rive med når det er live soundtrack! Bli med på turneringen og vinn vafler eller delta som publikum hvis du liker best å se på, gøy blir det uansett!

https://www.tilsyn.se/

Spill fra 19:30
Konsert kl 20:30 og mer spill etterpå!
CC: 200 / 150 (medlemmer av Konsertforeninga, student)

F/eks er en konsertserie for elektronisk musikk og eksperimentell pop, kuratert av Jenny Berger Myhre og produsert av Femme Brutal, i samarbeid med Konsertforeninga, med støtte fra Oslo Kommune og Norsk Kulturråd. 

https://konsertforeninga.no

——————

Join F/eks for a summer special of table tennis and music — Samvær Under Tilsüns Pling Pong Ekspress and a live concert with Felicity Mangan!

Felicity Mangan is an Australian sound artist, composer and educator based in Berlin, Germany since 2008. Felicity plays with the timbres and biorhythmic patterns of her field recording archive to create quasi-bioacoustic music. Felicity has played in collaborative projects Native Instrument (Shelter Press, Entr’acte) presenting electro-acoustic bug beats with vocalist Stine Janvin. Felicity has released solo publications on Longform Editions titled Stereo’frog’ic, a play on the word stereophonic – presenting a sound piece, crafted from found recordings of frogs, insects and other ‘vocal’ animals wavering about in a stereo field. More recently a tape release titled Creepy Crawly on Slovakian label Mappa Editions and Bell Metal Reeds (One Instrument). Felicity has presented projects in many different settings from galleries, gardens, clubs, festivals and online platforms throughout Europe, including National Gallery Denmark, Technosphärenklänge CTM/HKW, Sonic Acts Academy and RIVERSSSOUNDS.org.

https://felicitymangan.org/

Samvær Under Tilsün is Einar Goksøyr Åsen and Øyvind Mellbye’s ever-expansive fun and social art project, always colourful and with sparkling sounds and a perfect amount of waffles and techno. For the Sculpturtriennale 2021 they created a table-tennis-on-wheels-scultpure with custom made rackets that trigger magical sounds for each hit. It’s difficult not to get excited with a live soundtrack! Join the tournament and win waffles or be a good audience member and cheer for each point — wether you enjoy watching or playing, it’s bound to be fun anyhow!

https://www.tilsyn.se/

Games from 19:30
Concert at 20:30 and more games after!
CC: 200 / 150 (members of Konsertforeninga / students)

F/eks is a concert series for electronic music and experimental pop music, curated by Jenny Berger Myhre and produced by Femme Brutal, in collaboration with Konsertforeninga. Kindly supported by Oslo Kommune and Kulturrådet.

 https://konsertforeninga.no